Over het Orgelpark

Het Orgelpark in Amsterdam is een internationaal podium voor organisten, componisten en andere kunstenaars. Het doel is het orgel op een nieuwe manier te presenteren en het zo te integreren in het muziekleven. Het Orgelpark werkt met een breed palet aan activiteiten, zoals het verlenen van compositieopdrachten en studiefaciliteiten en het organiseren van concerten, masterclasses en symposia.

De activiteiten van het Orgelpark worden mogelijk gemaakt door de stichting UTOPA. De doelstelling van de stichting UTOPA is het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Meer informatie vindt u op: www.utopa.nl

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten in het Orgelpark!
U bent van harte welkom,

Loek Dijkman, voorzitter Stichting Orgelpark
Johan Luijmes, artistiek leider
Hans Fidom, musicoloog / redacteur Timbres
Sonja Duimel, operations manager