Research Program

Wetenschap in het Orgelpark
Het Orgelpark vindt wetenschap belangrijk: bij artistieke activiteiten hoort bespiegeling. In 2008 startte het Orgelpark het Orgelpark Research Program, in 2010 vestigde het Orgelpark de Bijzondere Leerstoel Orgelkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam opnieuw, en in 2012 initieerde het Orgelpark het Orgelpark Kennisprogramma.

Orgelpark Kennisprogramma
​Het Kennisprogramma is bedoeld voor mensen die van muziek houden en daar graag iets meer over willen weten. Het programma bevat onder meer de GastVrienden-cursus 'Het orgel: een muzikale tijdmachine' en 'Collegeconcerten' (concerten met korte toelichtingen en anekdotes tussen de stukken door).

Orgelpark Research Program
​Het Research Program is het wetenschappelijke initiatief van het Orgelpark. Vanwege het internationale karakter van deze projecten is de voertaal Engels. Elk jaar organiseert het Orgelpark een internationaal meerdaags symposium, steeds in de eerste week van juni; en gemiddeld zesmaal per seizoen 'colloquia' (evenementen op zaterdagmiddag, met veel muziek en een of twee sprekers).
Van 2008 tot 2011 vond in het kader van het Research Program een internationaal improvisatieproject plaats; van 2012 tot 2013 het project 'Het Van Straten-orgel als een historisch document'. Sinds 2013 staat het nieuw te bouwen orgel centraal: we vervangen het Van Leeuwen-orgel door een orgel dat enerzijds geheel 18de-eeuws is (zowel qua klank als techniek) en anderzijds een 21ste-eeuwse toegang tot het 18de-eeuwse klankmateriaal mogelijk maakt, door middel van het toepassen van de nieuwste digitale technologie. Het orgel wordt in 2018 in gebruik genomen. 

Orgelkunde/Vrije Universiteit
De bijzondere leerstoel Orgelkunde verzorgt aan de VU onderwijs (colleges en op maat gesneden 'tutorials'), en entameert onderzoek. GastVrienden van het Orgelpark kunnen de door Orgelkunde verzorgde colleges Music: Listening & Philosophy en Sound Heritage gratis bijwonen. Het aantal plaatsen is beperkt. Informatie: info@orgelpark.nl.