GastVrienden

Colleges Orgelkunde aan de VU toegankelijk voor GastVrienden
De bijzondere leerstoel Orgelkunde, in 2010 gevestigd door het Orgelpark, verzorgt aan de Vrije Universiteit onder meer onderwijs. GastVrienden van het Orgelpark kunnen de door Orgelkunde verzorgde cursussen Music: Listening & Philosophy en Sound Heritage gratis bijwonen. De colleges vinden plaats in het hoofdgebouw van de VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Taal: Engels.

Cursus Orgelkunde
Het Orgelpark verzorgt elk jaar voor GastVrienden een Cursus Orgelkunde ('Het orgel: een muzikale tijdmachine'). Taal: Nederlands. Deze cursus vindt plaats in het Orgelpark.

Meer informatie
Meer informatie: info@orgelpark.nl.