Colleges/GastVrienden

Colleges Orgelkunde aan de VU toegankelijk voor GastVrienden

De bijzondere leerstoel Orgelkunde, in 2010 gevestigd door het Orgelpark, verzorgt aan de Vrije Universiteit onder meer colleges. GastVrienden van het Orgelpark kunnen de door Orgelkunde verzorgde colleges Music: Listening & Philosophy en Let's Talk Music gratis bijwonen; voor de HOVO-cursus Het Orgel: een muzikale tijdmachine vraagt de VU een vergoeding. Aanmelden, ook wanneer u slechts enkele colleges wilt volgen, is verplicht: klik hier. Alle colleges vinden plaats in het hoofdgebouw van de VU aan de Boelelaan 1105; zaal 16A00.


Music: Listening & Philosophy
Aan de hand van teksten en ander werk van denkers als Jacques Derrida, dirigenten als Nicolaus Harnoncourt en componisten als John Cage komen diverse aspecten van artistieke communicatie aan de orde. Gastdocenten zijn Derridakenners dr. Marcel Cobussen (Universiteit Leiden), eigentijdse muziek-expert Gary Verkade (Luleå University, Zweden) en orgelimprovisator Jacob Lekkerkerker.
Van 3 september tot 17 oktober 2013 elke dinsdag en donderdag, 18.00-20.00 uur / Engelstalig


Let's Talk Music
Muziek bestaat wanneer ze klinkt; de luisteraar beoordeelt. Hoe werkt dat? Daarover is door musici, musicologen en andere kunstwetenschappers veel nagedacht. Een cursus aan de hand van muzikale, muziekhistorische, muziektheoretische én journalistieke kwesties.
Van 29 oktober tot 10 december 2013, elke dinsdag, 14.15-18.00 uur / Nederlandstalig


Het orgel: een muzikale tijdmachine
Muziek, techniek en architectuur: het zijn deze drie aspecten die van een orgel veel meer dan alleen maar een muziekinstrument maken. De geschiedenis van het orgel is daardoor te lezen als een geschiedenis van de westerse cultuur. Aan de hand van een indeling van deze geschiedenis in zes perioden, brengt Het Orgel: een muzikale tijdmachine de samenhang tussen muziek-, techniek- en architectuurgeschiedenis in kaart. Deze cursus vindt plaats in het kader van het HOVO-programma van de VU; deze cursus kan niet gratis worden bijgewoond.
Van 4 februari tot 18 maart 2014, elke dinsdag, 13.30-16.00 uur / Nederlandstalig