ANBI Orgelpark Foundation

ANBI Information

The Utopa Foundation provides the financial means for the Orgelpark activities. The Orgelpark Foundation is a Dutch ANBI-certified institution, RSIN number 28099490. Please find the Dutch ANBI information below.

 

Doelstelling

Het dienen, ondersteunen en stimuleren van cultuur en in het bijzonder orgelkunst en orgelmuziek.

 

Bestuur en beloning

Het bestuur bestaat uit 7 leden waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur en directie zijn onbezoldigd.


Baten en lasten en reserves 2016

De baten bestaan uit:
donaties € 1.122.000,-
omzet € 101.400,-
Totaal € 1.223.400,-
De lasten bedragen € 1.223.400,-
De reserves zijn nihil.

Word
Gast
vriend

Become an Orgelpark Friend

Visit all Orgelpark concerts for only 70 euros a year. By becoming an Orgelpark friend, you help us in our aim to give the organ a new place in contemporary music and allow young talent to perform in a unique ambiance.

Read more

Stichting Utopa actualiseert en stimuleert creatieve talenten van mensen

Lees meer
Music player
Choose a song