Colloquium: De klank van de 15de eeuw

Anders

Musici

Aventure – ensemble voor middeleeuwse muziek o.l.v. Ita Hijmans
Fumitaka Sito, blokfluiten
Wim Diepenhorst, orgel

 

Nu het Utopa Barokorgel klaar is, richten we twee van onze colloquia dit voorjaar op het Van Straten-orgel. Vandaag via ‘de omweg’ van de blokfluitbouw. Blokfluitbouwer Fumitaka Saito vertelt hoe blokfluiten in de 15de eeuw – vermoedelijk – werden gebouwd, en Wim Diepenhorst, die het concept van ‘ons’ Van Straten-orgel bepaalde en de bouw van het orgel begeleidde, sluit aan met een lezing over orgelklank in de 15de eeuw. Ita Hijmans opent de dag met een inleiding op deze thematiek; ensemble Aventure zal daarna samen met Wim Diepenhorst laten horen hoe orgels en blokfluiten gemaakt in 15de-eeuwse stijl vandaag de dag klinken. Let op: de taal van dit colloquium is Engels. Het tweede colloquium over het Van Straten-orgel vindt plaats op 13 april.  

Word
Gast
vriend

Word GastVriend van het Orgelpark

Bezoek alle Orgelpark concerten voor slechts 70 euro per jaar. Daarmee helpt u ons om het orgel een nieuwe plaats te geven in het actuele muziekleven en geeft u jong talent de kans op te treden in een bijzondere ambiance.

Lees meer

Stichting Utopa actualiseert en stimuleert creatieve talenten van mensen

Lees meer
Muziekspeler
Kies een muziekstuk