Ensemble & Orgels: Cornelis de Bondt

Hedendaags

Musici

Zenobia Kieun Jang, Onderhorst-kabinetorgel
Kelly Yao, Molzer-orgel
Floris van Gils, Van Straten-orgel
Iddo van der Giessen, harmonium
Alexander de Bie, kistorgel
Jan Pieter Lanooij, Verschueren-orgel
Carlos Castro van Elst, Sauter-vleugel
Rakhadin Yarmetov, Erard-vleugel

 

Compositiedocent Cornelis de Bondt (1953) neemt in 2020 afscheid van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag met een groot driedelig werk. Het deel DEUS ...in nobis sine nobis operatur is speciaal geschreven voor de elf instrumenten van het Orgelpark. Het stuk, dat met behulp van de computer is gecomponeerd, duurt precies 49 minuten. Het raakt aan Bachs meesterlijke koraalvoorspel ‘Vater unser…’.

 

DEUS … in nobis sine nobis operatur is een citaat van Thomas van Aquino uit diens Summa Theologicae. De vertaling luidt: 'God werkt in ons zonder ons'. De Bondt schrijft: 'Als we ‘God’ vervangen door ‘Kunst’, dan zien wij dat de stelling ook werkt: Kunst werkt in ons zonder ons. Zuivere kunst ontstaat buiten het ego om, de kunstenaar aan het werk valt samen met dit werk, met de handeling.' 
Volgens De Bondt is het de scheiding tussen maker en kunstwerk die tot grote ego's ('de getroebleerde kunstenaar') heeft geleid. Ook in de geschiedenis van de Parkkerk, het gebouw waarin het Orgelpark is gevestigd, ontwaart hij deze ontsporing: 'Dominee Johannes Geelkerken die ongeveer een eeuw geleden in dit gebouw predikte dat de Slang uit het Boek Genesis als een metafoor moest worden opgevat, en dus niet letterlijk, werd om die reden uit de Gereformeerde Synode geschorst.' Maar, zo vindt De Bondt: 'De Slang als metafoor heeft een oneindig grotere zeggingskracht dan de eendimensionale letterlijke variant, die geen ruimte laat voor verbeelding, en daarmee inhumaan is. Zonder verbeelding blijft het goddelijke onder de goden.'

 

Programma

Cornelis de Bondt (1953)
- DEUS ...in nobis sine nobis operatur

Word
Gast
vriend

Word GastVriend van het Orgelpark

Bezoek alle Orgelpark concerten voor slechts 80 euro per jaar. Daarmee helpt u ons om het orgel een nieuwe plaats te geven in het actuele muziekleven en geeft u jong talent de kans op te treden in een bijzondere ambiance.

Lees meer

Stichting Utopa actualiseert en stimuleert creatieve talenten van mensen

Lees meer
Muziekspeler
Kies een muziekstuk