Symposium: Het Utopa Barokorgel I

Anders

Op 21 maart 2018 is het Utopa Barokorgel in gebruik genomen. Kenmerkend voor het nieuwe orgel is dat het werelden verbindt: de wereld van historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijken, strevend naar het presenteren van muziek zoals de componisten die bedoelden, en de wereld van vandaag, vol nieuwe technologie en nieuwe manieren van musiceren. Om het orgel tijd te geven zijn kinderziektes te overwinnen, stond het niet centraal bij het Orgelpark Symposium in 2018. Precies daarom dit jaar wél: nu het orgel inmiddels ruim een jaar ‘actief is’, zullen internationale experts over zowel nieuwe als oude manieren van musiceren overleggen en zo het hyperorgan-netwerk extra energie geven. Ook zal er volop gemusiceerd worden. De toegang tot het symposium is gratis; de voertaal is Engels.

Word
Gast
vriend

Word GastVriend van het Orgelpark

Bezoek alle Orgelpark concerten voor slechts 80 euro per jaar. Daarmee helpt u ons om het orgel een nieuwe plaats te geven in het actuele muziekleven en geeft u jong talent de kans op te treden in een bijzondere ambiance.

Lees meer

Stichting Utopa actualiseert en stimuleert creatieve talenten van mensen

Lees meer
Muziekspeler
Kies een muziekstuk