Vocaal: Graindelavoix

Middeleeuwen

Musici

Graindelavoix

 

De afgelopen jaren heeft Graindelavoix zich teogelegd op de uitvoering van de volledige cyclus van Gesualdo's Tenebrae Responsoria, dat dit voorjaar op cd verschijnt. In het Orgelpark zingt het esnemble een aangepaste concertversie.
Graindelavoix onder leiding van Björn Schmelzer heeft een heel eigen poëtische benadering van uit de traditie overgeleverde partituren: ‘Graindelavoix probeert de notatie te activeren, te belichamen: een lectuur in de middeleeuwse zin van het woord. Het verleden is niet een gestolde realiteit waarvan we gescheiden zijn, maar een geheel van constant op en neer golvende onderlagen en tegenstromen die in onze lichamen voortleven.’
Wilt u meer weten over de specifieke opvattingen van Björn Schmelzer, bezoekt u dan het gratis toegankelijke colloquium om 16.00 uur, waar de voorman van Graindelavoix tekst en uitleg geeft.

Bekijkt u hier een fragment van Graindelavoix sings Gesualdo.

 

Programma

Carlo Gesualdo
– Tenebrae Responsoria

 

Biografieën

Dirigent Björn Schmelzer (1975) studeerde etnomusicologie en antropologie. Hij combineert die twee richtingen: hij is onderzoeker én kunstenaar. Schmelzer houdt zich vooral bezig met de stijl en de functie van ornamentatie in de mediterrane en de westerse klassieke muziek. Hij richtte in 1999 het ensemble Graindelavoix op, waarmee hij de oude muziek benadert vanuit de invalshoek van anachronisme en geografische marge met de bedoeling het auditieve verleden opnieuw uit te vinden.
De uitvoerders van Graindelavoix zijn performers uit verschillende tradities en met een brede artistieke achtergrond en expertise. Bij de uitvoering wordt die heterogeniteit niet weggepoetst, maar eerder versterkt. Graindelavoix maakte faam als baanbreker van een totaal nieuwe aanpak van het oude repertoire, die met zijn gedurfde en soms als controversieel bestempelde uitvoeringen, verder gaat dan de museale of historisch geïnformeerde visie. Deze bijzondere aanpak heeft geresulteerd in internationale samenwerkingen, residenties, optredens en cd-bekroningen. Graindelavoix won een Edison, drie Klara Muziekprijzen, de Caeciliaprijs van de Belgische muziekpers en verschillende prijzen van internationale muziektijdschriften, zoals Classica-Répertoire, Pizzicato en Scherzo. 

Word
Gast
vriend

Word GastVriend van het Orgelpark

Bezoek alle Orgelpark concerten voor slechts 80 euro per jaar. Daarmee helpt u ons om het orgel een nieuwe plaats te geven in het actuele muziekleven en geeft u jong talent de kans op te treden in een bijzondere ambiance.

Lees meer

Stichting Utopa actualiseert en stimuleert creatieve talenten van mensen

Lees meer
Muziekspeler
Kies een muziekstuk