ANBI Stichting Orgelpark

ANBI Informatie

Stichting Utopa stelt financiële middelen voor de activiteiten van het Orgelpark beschikbaar. Stichting Orgelpark is een ANBI instelling, RSIN nummer 28099490

 

Doelstelling

Het dienen, ondersteunen en stimuleren van cultuur en in het bijzonder orgelkunst en orgelmuziek.

 

Bestuur en beloning

Het bestuur bestaat uit 7 leden waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur en directie zijn onbezoldigd.


Baten en lasten en reserves 2016

De baten bestaan uit:
donaties € 1.122.000,-
omzet € 101.400,-
Totaal € 1.223.400,-
De lasten bedragen € 1.223.400,-
De reserves zijn nihil.

Word
Gast
vriend

Word Vriend of GastVriend van het Orgelpark

Bezoek alle Orgelpark concerten voor slechts 70 euro per jaar. Daarmee helpt u ons om het orgel een nieuwe plaats te geven in het actuele muziekleven en geeft u jong talent de kans op te treden in een bijzondere ambiance.

Lees meer
Muziekspeler
Kies een muziekstuk