Het Nieuwe Barokorgel

Het Orgelpark bouwt op dit moment een nieuw orgel: het Nieuwe Barokorgel is geïnspireerd op een orgel in Naumburg (in de voormalige DDR), bij de bouw waarvan Johann Sebastian Bach persoonlijk betrokken was. Het Nieuwe Barokorgel zal geschikt zijn voor muziek uit de barok, maar, omdat het instrument wordt uitgerust met de nieuwste computertechniek zoals een digitale speeltafel, ook voor een 21ste-euwse klankwereld. De klankmogelijkheden zijn in het tweede geval veel ruimer dan bij ‘barokke bespeling’. Het doel ervan is dat het orgel niet alleen historisch verantwoord Bachspel mogelijk maakt, maar juist ook uitnodigt en inspireert tot nieuwe muziek.

 

Zacharias Hildebrandt

Als referentie is het werk van de orgelmaker Zacharias Hildebrandt gekozen, tijd- en streekgenoot van Bach. Bach bewonderde Hildebrandts werk: hij organiseerde voor een zoon en een schoonzoon organistenbetrekkingen op Hildebrandt-orgels, schreef een cantate voor de ingebruikneming van het Hildebrandt-orgel in Störmthal, die hij samen met zijn vrouw uitvoerde, en keurde Hildebrandts meesterwerk in de Wenzelskirche in Naumburg.

 

Kenmerkend voor Hildebrandts klankconcept zijn stevige, diepe bassen en een voorkeur voor klankkleurrijkdom in de middenligging. In het hoge domein beschikken Hildebrandts orgels over de zogenoemde ‘Stahlklang’, een speciale combinatie van hoge registers. Een belangrijk verschil met de orgels van Gottfried Silbermann, met wie Hildebrandt enige tijd samenwerkte, is dat Hildebrandt-orgels minder luid zijn.

 

Dispositie

Uitgangspunt voor de dispositie van het Nieuwe Barokorgel is die van het Hildebrandt-orgel uit 1749, waarvan overigens alleen de kast bewaard is gebleven. Het front van het nieuwe orgel zal qua detaillering en breedte eveneens op dat van Hettstedt gebaseerd zijn, maar zal de verhoudingen van het er sterk op lijkende orgel in Sangerhausen krijgen (1728).

 

Voortgang

De voorbereiding van het concept van het Nieuwe Barokorgel heeft in alle openheid plaatsgevonden: via een blog kon ieder die dat wilde meedenken en/of vragen stellen. Daarnaast is Nieuwe Barokorgel besproken in verschillende colloquia en symposia, de artikelen daarvan zijn opgenomen in Research Report #5/1.

Het orgel wordt op 21 maart 2018 in gebruik genomen.

Word
Gast
vriend

Word Vriend of GastVriend van het Orgelpark

Bezoek alle Orgelpark concerten voor slechts 70 euro per jaar. Daarmee helpt u ons om het orgel een nieuwe plaats te geven in het actuele muziekleven en geeft u jong talent de kans op te treden in een bijzondere ambiance.

Lees meer
Muziekspeler
Kies een muziekstuk