Firma Elbertse Orgelmakers bestaat 100 jaar!

J.J. Elbertse

De geschiedenis van Firma Elbertse Orgelmakers gaat terug tot 5 februari 1883: de dag dat Johannes Josephus Elbertse in Utrecht werd geboren. Samen met zijn zusje groeit hij op in het weeshuis St. Hieronymus. Als daar in 1895 een orgel wordt geplaatst is de belangstelling van de kleine Jan gewekt. Hij helpt de werklieden van de firma Maarschalkerweerd en klimt in korte tijd op van jongste bediende tot meesterknecht. In 1917 start J.J. Elbertse zijn eigen zaak in Soest, waar het bloeiende bedrijf – de vierde generatie orgelbouwers is net aangetreden – nog altijd is gevestigd. 

 

Lange relatie

De relatie met firma Elbertse ontstond rond de oprichting van het Orgelpark ruim tien jaar geleden. Zij heeft toen het Sauer-orgel gerestaureerd en in opdracht van het Orgelpark het kistorgel gebouwd. Firma Elbertse is ook verantwoordelijk voor de huidige bouw van het Nieuwe Barokorgel in het Orgelpark en heeft recentelijk de restauratie van het Onderhorst-kabinetorgel verzorgd. 

 

Feest

Op 16 juni j.l. werd het jubileum luister bij gezet. Zo'n driehonderd gasten waren aanwezig om Hans Elbertse te feliciteren én om het Nieuwe Barokorgel in aanbouw, dat de werkplaats tot aan het plafond vult, te bewonderen.

 

 

 

Word
Gast
vriend

Word GastVriend van het Orgelpark

Bezoek alle Orgelpark concerten voor slechts 70 euro per jaar. Daarmee helpt u ons om het orgel een nieuwe plaats te geven in het actuele muziekleven en geeft u jong talent de kans op te treden in een bijzondere ambiance.

Lees meer
Muziekspeler
Kies een muziekstuk