Symposium Clavichord & Orgel: al eeuwenlang vrienden

Internationaal Symposium 2018

Van 7 - 9 juni vond in het Orgelpark het International Symposium 2018 plaats dat dit jaar was gewijd aan de relatie tussen het orgel en het clavichord. Dit onderwerp vloeit direct voort uit de ingebruikneming van het Utopa Barokorgel in maart jongstleden: nu wij over een barokorgel beschikken, wordt de relatie met het clavichord, dat eeuwenlang dienst deed als oefeninstrument voor organisten, een interessante bron van informatie.

Deze hypothese werd volledig bewaarheid in de loop van het symposium: in lezingen en concerten werd telkens opnieuw gedemonstreerd dat het orgel beweeglijker is dan we doorgaans denken en dat we de dynamiek van het orgel beter begrijpen vanuit het perspectief van het clavichord.

 

Buitenlandse experts

De fine fleur uit de internationale clavichordwereld trof elkaar in het Orgelpark om deze thematiek te bediscussiëren. Dat resulteerde in geanimeerde ontmoetingen en uitwisselingen. Onder de gasten bevonden zich o.a. Christophe Deslignes (specialist in Middeleeuwse muziek), Terence Charleston (expert in 17de- en 18de-eeuwse klaviermuziek), Joel Speerstra (instrumentenbouwer uit Göteborg) en Ulrika Davidsson (uitvoerend musicus op de piano, fortepiano, clavichord en klavecimbel). 

 

 

Jazz en volksmuziek

Het eigentijdse gebruik van het clavichord kwam aan bod in een lezing door Jan Raas, concerten door organist Franz Danksagmüller (genoteerde en geïmproviseerde muziek met elektronica) en clavichordist Jean Kleeb (die als improvisator elementen uit de jazz, de Braziliaanse volksmuziek en gecomponeerde westerse muziek combineert).

Met het slotconcert door Menno van Delft en Franz Danksagmüller, waarin oud en nieuw elkaar troffen, werd het zomerreces ingeluid.

Word
Gast
vriend

Word GastVriend van het Orgelpark

Bezoek alle Orgelpark concerten voor slechts 80 euro per jaar. Daarmee helpt u ons om het orgel een nieuwe plaats te geven in het actuele muziekleven en geeft u jong talent de kans op te treden in een bijzondere ambiance.

Lees meer

Stichting Utopa actualiseert en stimuleert creatieve talenten van mensen

Lees meer
Muziekspeler
Kies een muziekstuk