Colleges voor GastVrienden

Colleges Orgelkunde aan de VU toegankelijk voor GastVrienden

 

GastVrienden van het Orgelpark kunnen, naast onze eigen cursus Orgelkunde, ook deelnemen aan de collegereeksen die het Orgelpark en de door het Orgelpark ingestelde bijzondere leerstoel Orgelkunde organiseren aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Registratie is verplicht voor alle aangeboden cursussen: GastVrienden kunnen zich opgeven via info@orgelpark.nl of de contactpagina van deze site.

 

Music: Listening & Philosophy

Om de twee jaar vindt aan de Vrije Universiteit de collegereeks ‘Music: Listening & Philosophy’ plaats, in de maanden september, oktober en november (eerstvolgende reeks in 2020). ‘Music: Listening & Philosophy’ maakt onderdeel uit van het ‘honors program’ van de VU, waarin de universiteit de betere student cursussen aanbiedt buiten het gewone curriculum. GastVrienden van het Orgelpark zijn van harte welkom; er zijn voor hen vijf plaatsen.

‘Music: Listening & Philosophy’ stelt scherp op luisteren als voorwaarde voor muziek. Wat betekent het om iets waar te nemen, en welke intenties spelen bij luisteren naar muziek een rol? Het blijkt dat veel filosofen daarover hebben nagedacht, van Kant tot Derrida, en van Descartes tot Gadamer. Hun denkwerk wordt in de cursus gekoppeld aan het luisteren en het eigen denkwerk van de studenten.

De cursus bestaat uit een combinatie van hoorcolleges, werkcolleges, veldwerk, presentaties en schrijfopdrachten. Taal: Engels.

 

Sound Heritage

Speciaal voor research-masterstudenten van de faculteit der geesteswetenschappen ontwikkelt de leerstoel Orgelkunde het vak ‘Sound Heritage’. Uitgangspunt is dat klankconcepten uit het verleden erfgoed kunnen zijn. De basisvraag is: welke klankconcepten golden onder welke criteria binnen welke referentiesystemen als overtuigend? Om het onderzoeksveld overzichtelijk te houden, is het beperkt tot het domein van de muziek. Twee typen ‘klankdragers’ staan daarin centraal: orgels en high-end geluidssystemen. Beide documenteren wat ooit als overtuigende klank is opgevat. Complicerend is het gegeven dat klank altijd nú wordt waargenomen, door onze eigen - subjectieve - oren.

‘Sound Heritage’ bestaat naast een reeks hoor/werkcolleges ook uit veldwerk: de studenten brengen netwerken rond actuele en relevante orgelrestauratieprojecten in kaart. De cursus vindt om de twee jaar in het voorjaar plaats; de volgende reeks in 2020. Er is plaats voor maximaal vijf GastVrienden. Taal: Engels.

Word
Gast
vriend

Word GastVriend van het Orgelpark

Bezoek alle Orgelpark concerten voor slechts 80 euro per jaar. Daarmee helpt u ons om het orgel een nieuwe plaats te geven in het actuele muziekleven en geeft u jong talent de kans op te treden in een bijzondere ambiance.

Lees meer

Stichting Utopa actualiseert en stimuleert creatieve talenten van mensen

Lees meer
Muziekspeler
Kies een muziekstuk