Wetenschap in het Orgelpark

Wetenschap in het Orgelpark

 

Het Orgelpark vindt wetenschap belangrijk: bij artistieke activiteiten hoort bespiegeling. In 2008 startte het Orgelpark het Orgelpark Research Program, in 2010 vestigde het Orgelpark de Bijzondere Leerstoel Orgelkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam opnieuw, en in 2012 werd het Orgelpark Kennisprogramma gestart. Hans Fidom is op dit moment de Bijzonder hoogleraar Orgelkunde aan de Vrije Universiteit.

 

Orgelpark Kennisprogramma

Het kennisprogramma is bedoeld voor mensen die van muziek houden en daar graag iets meer over willen weten. Het programma bevat onder meer de GastVrienden-cursus 'Het orgel: een muzikale tijdmachine', Collegeconcerten (met korte toelichtingen en anekdotes tussen de stukken door), en gemiddeld viermaal per seizoen 'colloquia' (evenementen op zaterdagmiddag, met veel muziek en een of twee sprekers).

 

De colloquia van afgelopen jaar stonden merendeels in het teken van het nieuwe orgel dat het Orgelpark bouwt. Maar ook een 'andere actualiteit' kwam aan de orde: samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besteedt het Orgelpark aandacht aan het fenomeen loodcorrosie. Deze corrosie tast een zorgwekkend groot aantal historische orgels aan, ook in Nederland - terwijl de oorzaak ervan ook na veel internationaal onderzoek nog niet bekend is. Bijzonder was ook het colloquium met de Amerikaanse muziekwetenschapper Richard Taruskin in december 2014.

 

Orgelpark Research Program

Het Research Program is het muziekwetenschappelijke initiatief van het Orgelpark. Op projectbasis stelt het zaken aan de orde die binnen de programmering van het Orgelpark een belangrijke rol spelen. Vanwege het internationale karakter van deze projecten is de voertaal Engels. Elk jaar organiseert het Orgelpark in het kader van deze projecten een internationaal meerdaags symposium, steeds in de eerste week van juni.

Van 2008 tot 2011 vond in het kader van het Research Program een internationaal improvisatieproject plaats; van 2012 tot 2013 het project 'Het Van Straten-orgel als een historisch document'. Sinds 2013 staat het onlangs voltooide Utopa Barokorgel centraal: we hebben het Van Leeuwen-orgel vervangen door een orgel dat enerzijds geheel 18de-eeuws is (zowel qua klank als techniek) en anderzijds een 21ste-eeuwse toegang tot het 18de-eeuwse klankmateriaal mogelijk maakt, door middel van het toepassen van de nieuwste digitale technologie. Het Utopa Barokorgel wordt op 21 maart 2018 in gebruik genomen.

 

Orgelkunde/Vrije Universiteit

De bijzondere leerstoel Orgelkunde verzorgt aan de VU onderwijs (colleges en op maat gesneden 'tutorials'), en entameert onderzoek. GastVrienden van het Orgelpark kunnen het door Orgelkunde verzorgde honours college Music: Listening & Philosophy gratis bijwonen. Het aantal plaatsen is beperkt. Vind meer informatie op deze pagina of neem contact met ons op.

Word
Gast
vriend

Word GastVriend van het Orgelpark

Bezoek alle Orgelpark concerten voor slechts 70 euro per jaar. Daarmee helpt u ons om het orgel een nieuwe plaats te geven in het actuele muziekleven en geeft u jong talent de kans op te treden in een bijzondere ambiance.

Lees meer
Muziekspeler
Kies een muziekstuk