ANBI Stichting Orgelpark

ANBI gegevens

Stichting Het Orgelpark

RSIN nummer 812651480

KVK Leiden: 28099490
Bank: NL19 INGB 0664 1217 21

 

Administratie
Hooglandse kerkgracht 17a
2312 HS Leiden

Telefoonnummer: 0031 (0)71 - 516 48 48

Missie

Stichting Het Orgelpark heeft als doel het orgel door een nieuwe presentatie te integreren in het muziekleven. Was het orgel traditioneel vooral dienstbaar aan het gebouw (kerk), in Het Orgelpark staat het gebouw in dienst van het orgel en zijn muziek.
    
Stichting Het Orgelpark ontwikkelt onder meer de volgende activiteiten:

 • Het organiseren van concerten voor diverse doelgroepen o.a. klassieke muziek, jazz en geïmproviseerde muziek waarbij het orgel de rode draad vormt.
 • Het organiseren van concerten in combinatie met andere kunstvormen zoals dans en film.
 • Het organiseren van materclasses en symposia.
 • Oefenruimte voor jong talent van Nederlandse en buitenlandse conservatoria.
 • Het geven van opdrachten voor het maken nieuwe muziekcomposities.
 • Het Orgelpark Reseachprogram: het muziekwetenschappelijke initiatief van het Orgelpark. Op projectbasis stelt het zaken aan de orde die binnen de programmering van het Orgelpark een belangrijke rol spelen.
 • Het Orgelpark Kennisprogramma: bedoeld voor mensen die van muziek houden en daar graag iets meer over willen weten. Het programma bevat onder meer de GastVrienden-cursus ‘Het orgel: een muzikale tijdmachine’, Collegeconcerten en colloquia.
 • Het faciliteren van een Bijzonder Leerstoel Orgelkunde sinds 2010 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met aanstelling van een Hoogleraar Orgelkunde.
 • Uitgave van het blad Timbres (tot maart 2018) waarin aandacht werd geschonken aan het doel en missie van de stichting middels verdiepende achtergrondinformatie.

 

Wat waren onze activiteiten in 2022

 • Diverse concerten met het orgel als leidend principe.
 • Er zijn lezingen gehouden, (internationaal) symposium, cursussen en colloquia.
 • In het kader van de Bijzondere Leerstoel Orgelkunde aan de Vrije Universiteit zijn er door de Bijzonder Hoogleraar Orgelkunde diverse colleges gegeven en zijn er promovendi begeleid.
 • In het kader van de Orgelpark Research Reports, hebben we alle uitgaven herzien en een aantal nieuwe uitgaven uitgegeven.
 • Opdracht verlenen aan diverse componisten voor het maken van een kettingcompositie op hyper organ.
 • Faciliteren van geluidsopnames van diverse musici.
 • Het opzetten en maken van diverse tutorials over het gebruik van de verschillende orgels in het Orgelpark.

 

Wat zijn onze activiteiten voor 2023

 • Voortzetting van de reeds ingeslagen weg sinds 2007.
 • Het programmeren van verschillende concerten met als centraal element het orgel.
 • Er wordt een aantal lezingen en concerten gehouden.
 • Het wetenschappelijke traject met de Vrije Universiteit Amsterdam betreffende de gesponserde leerstoel Orgelkunde wordt voortgezet.
 • Het Reseachprogram wordt voortgezet.

 

Bestuur en beloning
Het bestuur bestaat uit 6 leden:

 • dhr. A. van Strien (voorzitter)
 • mevr. S. de Munck (vice-voorzitter)
 • dhr. L. Dijkman (penningmeester)
 • mevr. S. Legêne (algemeen lid)
 • dhr. G. van Rumund (algemeen lid)
 • dhr. P. van Meenen (algemeen lid)

 

Het bestuur is onbezoldigd. 

 

Financiële gegevens

Word
Gast
vriend!

Word GastVriend van het Orgelpark

Word GastVriend voor slechts 80 euro per seizoen en bezoek alle 80 Orgelparkconcerten!

Lees meer

Het Orgelpark is voortgekomen uit de idealen van de stichting Utopa.

Stichting Utopa biedt met haar eigen initiatieven ruimte aan mensen om hun creatieve talenten te ontplooien en zich verder te ontwikkelen.

Bezoek de website