Tutorials

Om de zoveel tijd nodigt het Orgelpark een kunstenaar uit een 'tutorial' te maken: een film waarin duidelijk wordt hoe, bijvoorbeeld, componeren, musiceren of improviseren 'werkt' in situaties waarin orgels een rol spelen. Welke keuzes maak je, welke bronnen hanteer je daarbij, hoe interpreteer je die? De tutorials zijn hieronder te zien.

 

Orgelpark Research Program

De tutorials maken onderdeel uit van het Orgelpark Research Program. Op projectbasis wordt in dit programma onderzoek gedaan naar de manier waarop orgels in de 21ste eeuw functioneren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe perspectieven op muziek en musiceren.

Naast de tutorials doen ook de Orgelpark Research Reports verslag van de onderzoeksresultaten. De Reports zijn multimediale boeken: ze stellen in tekst, muziekfragmenten en korte films een veelheid aan thema's aan de orde.

 

Taal

De taal die we in het Research Program en dus ook in de tutorials gebruiken is het Engels. Dit wil niet zeggen dat het Nederlands afwezig is. Zo spreekt Ben van Oosten Nederlands in de tutorial waarin hij uitlegt hoe hij een Widor-symfonie op het Verschueren-orgel van het Orgelpark speelt. We hebben in deze tutorial het Engels in de vorm van ondertitels toegevoegd. 

 

Tutorial: Jacob Lekkerkerker creëert LIQUID

Tutorial: Jacob Lekkerkerker creëert LIQUID

Lees meer

Word
Gast
vriend!

Word GastVriend van het Orgelpark

Word GastVriend voor slechts 80 euro per seizoen en bezoek alle 80 Orgelparkconcerten!

Lees meer

Het Orgelpark is voortgekomen uit de idealen van de stichting Utopa.

Stichting Utopa biedt met haar eigen initiatieven ruimte aan mensen om hun creatieve talenten te ontplooien en zich verder te ontwikkelen.

Bezoek de website