Tutorial: Ben van Oosten speelt Widor

Ben van Oosten geldt internationaal als een van dé specialisten in romantische muziek uit Frankrijk. Vooral de orgelsymfonieën uit de late 19de en vroege 20ste eeuw fascineren hem. Zo schreef hij een boek over Charles-Marie Widor (1844-1937), volgens hem de ‘vader' van het genre. Het instrumenttype dat het best bij deze muziek past werd in de tweede helft van de 19de eeuw gecreëerd door Aristide Cavaillé-Coll. 

 

Om uit te leggen hoe hij te werk gaat als hij een orgelsymfonie uitvoert op een orgel dat Cavaillé-Colls klankwereld representeert, neemt Ben van Oosten in deze tutorial plaats aan de speeltafel van het Verschueren-orgel in het Orgelpark. Het instrument werd in gebruik genomen in 2009. Het is middelgroot: het bezit 41 registers verdeeld over Pédale, Grand Orgue, Positif en Récit. Positif en Récit staan beide in zwelkasten. 

 

Ben van Oosten kiest voor Widors Zesde Symfonie, en wel voor de eerste twee delen. Het eerst deel opent met een bruisend, krachtig thema, het tweede is bedachtzamer. Welk tempo, welke articulatie, welke frasering kies je op een orgel als dit voor muziek als deze? Welke rol speelt de akoestiek bij je beslissingen? Wijk je eventueel af van Widors voorschriften? Deze en andere kwesties komen uitvoerig aan de orde.

 

De tutorial is opgenomen in het voorjaar van 2021.

 

Word
Gast
vriend!

Word GastVriend van het Orgelpark

Word GastVriend voor slechts 80 euro per seizoen en bezoek alle 80 Orgelparkconcerten!

Lees meer

Het Orgelpark is voortgekomen uit de idealen van de stichting Utopa.

Stichting Utopa biedt met haar eigen initiatieven ruimte aan mensen om hun creatieve talenten te ontplooien en zich verder te ontwikkelen.

Bezoek de website