Tutorial: Jacob Lekkerkerker creëert LIQUID

Jacob Lekkerkerker, ook als Jakob LKK bekend, draagt als musicus, componist en performer bij aan de ontwikkeling van het hyperorgel – 'hyperorgels' zijn orgels die dankzij nieuwe technologie 'tussen toets en pijp' dynamischer (beweeglijker, kleurrijker) klinken dan andere pijporgels.

 

Inmiddels blijkt hyperorgeltechnologie zo veelzijdig dat uitvinden van nieuwe pijpen niet meer nodig is om orgels bij de wensen van de 21ste eeuw te laten aansluiten. Met als resultaat een mooie paradox: het is daardoor mogelijk hyperorgels uit te rusten met historische klankconcepten en daarmee zowel muziek van vroeger tot klinken te brengen als muziek van nu te maken. 

 

Het Utopa Barokorgel van het Orgelpark is zo'n hyperorgel met een historisch klankhart: Johann Sebastian Bach zou het onmiddellijk hebben herkend, en toch inspireert het ook tot muziek die hij nooit zou hebben bedacht. Om dat laatste optimaal te faciliteren heeft het Orgelpark het Utopa Barokorgel voorzien van een digitale speeltafel, waaraan we een aparte tutorial hebben gewijd.

 

Jacob Lekkerkerker gaat in de tutorial hieronder een stap verder. Hij laat zien hoe hij muziek creëert met het Utopa Barokorgel. Hij 'mijnt' als het ware klanken, gaat daarmee de studio in, en realiseert zo een werk dat bedoeld is om online te beluisteren. Daarmee verkent hij de grenzen tussen online en onsite (dus ter plaatse) musiceren en luisteren, en ook hoe het orgel – het hyperorgel – zich daarin al dan niet thuisvoelt.

 

 

Word
Gast
vriend!

Word GastVriend van het Orgelpark

Word GastVriend voor slechts 80 euro per seizoen en bezoek alle 80 Orgelparkconcerten!

Lees meer

Het Orgelpark is voortgekomen uit de idealen van de stichting Utopa.

Stichting Utopa biedt met haar eigen initiatieven ruimte aan mensen om hun creatieve talenten te ontplooien en zich verder te ontwikkelen.

Bezoek de website