Colloquium: Sarah Davachi

In het colloquium van vandaag staat de Canadese kunstenaar, musicus, performer, componist en onderzoeker Sarah Davachi centraal. Ze is één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het groeiende aantal jonge kunstenaars die orgelklank ontdekken als perfecte bouwsteen voor hun kunstwerken; ze willen iets anders, levendigers, directers dan de eeuwige luidspreker waarmee de meeste van hun collega's werken. Davachi vertelt vandaag over haar drijfveren én geeft een concert. 

 

Zij formuleert het zelf zo: 'Het colloquium begint met een presentatie van mijn promotie-onderzoek in het veld van de kritische instrumentenkunde, in het kader van mijn disseratieproject  From the Ruins of the Literal: Critical Organology, Timbre, and the Poetics of Affect. Ook vertel ik hoe mijn onderzoek en mijn werk als componist/performer in elkaars verlengde liggen. Daarbij richt ik me met name op de verhouding tussen instrument en musicus, het belang van stemming in relatie tot harmonie, en hoe het aspect klankkleur door ontelbare factoren wordt bepaald. Daarna presenteer ik enkele van mijn orgelwerken, met nieuwe en oude composities. De hoofdrol in dit concert speelt het Van Straten-orgel.'

 

Let op: dit colloquium is geheel in het Engels. Er is tijd voor vragen en discussie.

 

 

Word
Gast
vriend!

Word GastVriend van het Orgelpark

Word GastVriend voor slechts 80 euro per seizoen en bezoek alle 80 Orgelparkconcerten!

Lees meer

Het Orgelpark is voortgekomen uit de idealen van de stichting Utopa.

Stichting Utopa biedt met haar eigen initiatieven ruimte aan mensen om hun creatieve talenten te ontplooien en zich verder te ontwikkelen.

Bezoek de website