Colloquium: Graindelavoix

Middeleeuwen

Voorafgaand aan het concert van vanavond geeft Björn Schmelzer, leider van vocaal ensemble Graindelavoix, een toelichting: waarom zingt Graindelavoix zoals het zingt, en welke rol speelt daarin het Utopa Barokorgel? Taal: Nederlands. Tijdens dit colloquium zal Björn Schmelzer tevens de nieuwe driedelige cd Tenebrae Responsoria van Gesualdo presenteren. 

 

Biografieën

Dirigent Björn Schmelzer (1975) studeerde etnomusicologie en antropologie. Hij combineert die twee richtingen: hij is onderzoeker én kunstenaar. Schmelzer houdt zich vooral bezig met de stijl en de functie van ornamentatie in de mediterrane en de westerse klassieke muziek. Hij richtte in 1999 het ensemble Graindelavoix op, waarmee hij de oude muziek benadert vanuit de invalshoek van anachronisme en geografische marge met de bedoeling het auditieve verleden opnieuw uit te vinden.
De uitvoerders van Graindelavoix zijn performers uit verschillende tradities en met een brede artistieke achtergrond en expertise. Bij de uitvoering wordt die heterogeniteit niet weggepoetst, maar eerder versterkt. Graindelavoix maakte faam als baanbreker van een totaal nieuwe aanpak van het oude repertoire, die met zijn gedurfde en soms als controversieel bestempelde uitvoeringen, verder gaat dan de museale of historisch geïnformeerde visie. Deze bijzondere aanpak heeft geresulteerd in internationale samenwerkingen, residenties, optredens en cd-bekroningen. Graindelavoix won een Edison, drie Klara Muziekprijzen, de Caeciliaprijs van de Belgische muziekpers en verschillende prijzen van internationale muziektijdschriften, zoals Classica-Répertoire, Pizzicato en Scherzo. 

Word
Gast
vriend

Word GastVriend van het Orgelpark

Bezoek alle Orgelpark concerten voor slechts 80 euro per jaar. Daarmee helpt u ons om het orgel een nieuwe plaats te geven in het actuele muziekleven en geeft u jong talent de kans op te treden in een bijzondere ambiance.

Lees meer

Stichting Utopa actualiseert en stimuleert creatieve talenten van mensen

Lees meer
Muziekspeler
Kies een muziekstuk